Copenhagen Profit School™

- verdens første skole
målrettet profitskabelse!
GRATIS
intro. seminar!
2 effektive timer om hvordan du udbygger din uddannelse med profitskabende kompetencer.

KLIK HER!
Lær at udføre rollen
som profitskaber!
Copenhagen Profit School™ - jo mere profit jo flere penge til udbytte, lønninger og skatter og mere velfærd til alle!
Lær at bidrage
til mere vækst
på bundlinien!
24 timers træningskursus!
KLIK HER!
Big Decisions
og Big Data

24 timers træningskursus i at anvende Big Data til profitskabelse!

KLIK HER!
Vi byder velkommen til CPS - Copenhagen Profit School™.
 • Vi har mere end 25 års erfaring som rådgivere hos nogle af landets største virksomheder om profitskabelse.
 • Vi har også mere end 20 års erfaring fra undervisning i profitskabelse på højere læreanstalter.

 • LÆS mere om CPS her:

Profit skaber ikke sig selv:
Lær hvordan man får en profitskabende organisation ud af en virksomhed.

LÆS manual til profitskabelse:
LÆS HER uddrag fra:
"In Search of PROFIT":
Læs "In Search of PROFIT" og kontakt Copenhagen Profit School™. Vi kan hjælpe dig med at give jeres organisation et mindset til brug for nye resultater og en voksende bundlinie!
Copenhagen Profit School™
- fuldend din viden om profitskabelse!

LÆS mere om
"In Search of PROFIT":
Bestil dit eksemplar af
"In Search of Profit" her for

US$ 24.85 / € 19.85 /₤ 14.85 (Vejl. Dk.kr. 175,00)
Træningskurset "Rollen som profitskaber"
er den ultimative træning i fælles, praktisk profitskabelse baseret på
The Profit Chain™.
Se intro til rollen som profitskaber
Copenhagen Profit School™ / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 /2100 København / Danmark

© 2015 All rights reserved by Copenhagen Profit School™

Man træner ledere og medarbejdere:
Jo flere mennesker i en organisation der mestrer The Profit Chain™, jo større er mulighederne for at skabe profit sammen i et optimeret samarbejde.
Mindset skabt til fælles profitskabelse:
Et sådant mindset er udviklet af CPS - Copenhagen Profit School™. Det hedder ”The Profit Chain™” – profitkæden og er beskrevet i bogen ”In Search of PROFIT”.
”The Profit Chain™” – profitkæden:
The Profit Chain™ udpeger og systematiserer de uundgåelige beslutninger, der er kilderne til profit i enhver organisation og understøtter den fælles profitskabende proces.
KLIK her og læs mere om:
Man træner ledere og medarbejdere. Mindset skabt til fælles profitskabelse.
The Profit Chain™ - profitkæden.
CPS og
The Profit Chain™
- for ambitiøse
 • talenter
 • iværksættere
 • rådgivere
 • ledere
 • projektledere
 • selvledende medarbejdere
CPS tilbyder den billigste og hurtigste læreproces indenfor uddannelse af mennesker i profitskabelse:
Vi kan levere træningskurser, seminarer og foredrag målrettet virksomheder, brancher, forretningsudvikling, fælles beslutningsprocesser, iværksætter og startups, talentudvikling, karriereudvikling, samarbejdsudvikling, investorpræsentationer, coaching, sparring, facilitering og mentoring.

Self Driven Learning™
Self Driven Learning™ kræver et højt udviklet undervisningsmateriale for at fungere.
Det har vi brugt mere end 20 år på at udvikle og afprøve.
Når man skal lære folk noget hurtigt og nemt, så skal man benytte en 100% logisk og intuitiv systematisering.
The Profit Chain™ er en sådan 100% systematisering.
Du kan møde os her:
Denmark’s largest Science Park
Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen
Denmark
Referencer:
 • International redaktør på ISO 33014, Danmark.
 • Director Procurement & Co-Founder, Singapore.
 • Adm. Direktør og tidligere virksomhedsejer, Danmark.
Med The Profit Chain™ vil I altid være klar til et profitskabende samarbejde mellem ledere og medarbejdere om beslutninger, profit og risiko.
70
Brug 24 timer på at lære hvordan man skaber profit.
Det vil blive en af de mest værdifulde investeringer, du kan gøre for dig selv i dit liv.
KLIK HER - og og læs info om dit udbytte!
Profitskabelse og etik?
"Jo mere profit jo flere penge til udbytte, lønninger og skatter og mere velfærd til alle!"
Læs her indlægget om den interessante diskussion om etik, profit og non-profit!
Iben Frithiof Kristoffersen,
Adm. Direktør, StorkKlinik:


"The Profit Chain™ var beslutningssystemet i min tidligere virksomhed Frithiof A/S, som jeg solgte i 2008.
Det gav mig og ledelsen det ultimative overblik med sammenhænge og prioriteringer af beslutninger for at optimere profitten.
Den strukturerede proces der indeholdt alle væsentlige profitskabende beslutninger, var afgørende for dokumentation af virksomhedens indtjening - og salgspris!"
Jørn Johansen, International redaktør på ISO 33014 Guideline for procesforbedringer:

"The Profit Chain™ er den første beslutningsproces jeg har mødt, som konsistent og systematisk beskriver de nødvendige beslutninger bag skabelsen af profit i en virksomhed eller organisation, baseret på analytiske og strukturerede beslutningsprocesser. Jeg vil kalde det for videnbaseret beslutningstagning ved brug af profittens logik".


Christian Carlsen, Cand Merc, Director Procurement & Co-Founder, SourceByNet Pte. Ltd., Singapore:

"I en verden hvor der ikke er nogen mangel på kommercielle buzz-words, eller tomme populær-begreber, er det befriende at opleve hvordan CPS bringer forretning tilbage i forretningen og fokuserer på det det drejer sig om, nemlig at tjene penge på erhvervsdrift.
The Profit Chain™ giver dyb struktureret indsigt og fundamental forståelse for profitskabelse i virksomheder.

Modellen samler begreber og ord i en unik, sammenhængende referenceramme for alle virksomhedens profitskabende beslutninger og giver dermed ledelsen et helt enestående stærkt værktøj for koordineret og målrettet adfærd.
Alle med interesse for ledelse og profitabilitet, eller blot med interesse i egen karriere, bør læse denne banebrydende og vigtige bog meget grundigt".

Om profit:

"Jo mere profit jo flere penge til..."

KLIK og læs: